Tráp Dạm Ngõ Đẹp Cao Cấp 7 – Giá 2.400.000

2.400.000 

Đã đặt: 127
Liên Hệ Đặt Mẫu : 09 4121 8787 Liên Hệ Zalo : 09 4121 8787

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Thông tin chi tiết Tráp Dạm Ngõ Đẹp Cao Cấp 7 – Giá 2.400.000

1 Cặp Trà Olong Hoặc Bắc Thái Ấn Rồng- 1 Cặp Rượu Vokal Pháp + 1 cây thuốc 3 số anh + 20 bánh cốm BẢO MINH  + trầu cau +kết bông tươi