Mẫu hoa cưới cầm tay đẹp, sang trọng cho cô dâu HOT 2024

Hoa cầm tay của cô dâu không chỉ là phụ kiện đơn giản mà còn là điểm nhấn quan trọng khiến cô dâu trở nên lung linh hơn trong ngày cưới. Không chỉ là món phụ kiện cưới đơn thuần, bó hoa cưới cầm tay sẽ giúp tạo điểm nhấn làm cho cô dâu trở nên nổi bật hơn trong lễ cưới của mình. Tham khảo ngay bộ sưu tập những mẫu hoa cưới cầm tay cho cô dâu được đặt nhiều nhất mùa cưới năm nay tại Tài Lộc Cưới. Ngoài những mẫu hoa cưới có sẵn trên cửa hàng cũng nhận thiết kế hoa cưới theo yêu cầu!

Bảng giá hoa cưới cầm tay tại TP.HCM giá bao nhiêu?

Giá hoa cưới cầm tay tại TP.HCM phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hoa, kích thước bó hoa, kiểu dáng bó hoa, mức độ cầu kỳ của hoa, mùa hoacửa hàng hoa. Tham khảo các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp tại Tài Lộc Cưới:

Tỗng hợp mẫu bó hoa cưới cho cô dâu cầm tay đẹp 400k

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Tỗng hợp mẫu bó hoa cưới cho cô dâu cầm tay đẹp 500k

HOA CƯỚI MS1 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS1 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS2 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS2 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS3 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS3 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS4 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS4 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS5 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS5 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS6: Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS6: Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS7 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS7 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS8 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS8 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS9 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS9 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS10 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS10 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS11 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS11 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS12 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS12 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS13 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS13 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS14 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )
HOA CƯỚI MS14 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Dưới đây là bảng giá hoa cưới cầm tay tham khảo tại một số cửa hàng hoa uy tín ở TP.HCM:

STT TÊN MÃ SỐ SẢN PHẨM THÀNH TIỀN HOA ĐÃ BÓ HOÀN THÀNH /VND GHI CHÚ
1 HOA HỒNG DA + LÁ MS 101 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
2 HOA HỒNG DA + LÁ MS 102 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
3 HOA HỒNG DA + LÁ MS 103 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
4 HOA HỒNG DA + LÁ MS 104 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
5 HOA HỒNG DA + LÁ MS 222 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
6 HOA HỒNG DA + LÁ MS 144 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
7 HOA HỒNG DA + LÁ MS 142 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
8 HOA HỒNG DA + LÁ MS 145 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
9 HOA HỒNG DA + LÁ MS 143 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA

>>> Lưu Ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và cửa hàng hoa. 

Ý nghĩa hoa cưới cầm tay cho cô dâu chú rể

Bó hoa cưới cầm tay là phụ kiện không thể thiếu của cô dâu trong ngày trọng đại. Nó không chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp cho cô dâu mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, hạnh phúc và sự may mắn.

 • Tôn vinh vẻ đẹp của cô dâu: Bó hoa cưới được ví như linh hồn của cô dâu trong ngày cưới. Nó góp phần tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, dịu dàng và thanh tao của cô dâu. Mỗi bó hoa cưới được thiết kế riêng biệt, phù hợp với phong cách và sở thích của cô dâu, giúp cô dâu tự tin tỏa sáng trong ngày trọng đại.
 • Thể hiện tình yêu của chú rể: Bó hoa cưới là lời thề ước hẹn của chú rể dành cho cô dâu. Khi trao bó hoa cưới cho cô dâu, chú rể như muốn khẳng định tình yêu thương và sự trân trọng đối với người phụ nữ của mình. Bó hoa cưới cũng là lời hứa hẹn về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.
 • Mang ý nghĩa may mắn: Từ xa xưa, hoa cưới được tin là mang lại may mắn cho cô dâu chú rể. Mỗi loại hoa có một ý nghĩa riêng biệt, tượng trưng cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 
 • Gợi nhớ kỷ niệm đẹp: Bó hoa cưới là kỷ vật lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày cưới. Sau khi kết thúc lễ cưới, cô dâu có thể giữ lại bó hoa cưới để làm kỷ niệm hoặc sấy khô để trang trí nhà cửa. Bó hoa cưới cũng có thể được truyền lại cho thế hệ sau như một lời chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu.
 • Tạo điểm nhấn cho đám cưới: Bó hoa cưới là điểm nhấn quan trọng trong đám cưới, giúp tạo nên bầu không khí lãng mạn và ấm áp. Bó đám hoa cưới cầm tay được sử dụng để trang trí bàn thờ gia tiên, bàn tiệc cưới và trong các nghi thức chụp ảnh.
Ý nghĩa hoa cưới cầm tay cho cô dâu chú rể
Ý nghĩa hoa cưới cầm tay cho cô dâu chú rể

Bó hoa cưới cầm tay là một phần quan trọng trong ngày cưới, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, hạnh phúc và sự may mắn. Khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như phong cách đám cưới, váy cưới, sở thích cá nhân, mùa cưới và ngôn ngữ hoa để chọn được bó hoa ưng ý nhất.

Màu sắc hoa cưới được các cặp đôi ưa chuộng 2024

Màu sắc hoa cưới là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên vẻ đẹp và ý nghĩa cho ngày trọng đại của các cặp đôi. Việc lựa chọn màu sắc hoa cưới phù hợp không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn mang thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và may mắn. Dưới đây là một số màu sắc hoa cưới được các cặp đôi ưa chuộng trong năm 2024:

 • Hoa cưới màu trắng: Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tao và vĩnh cửu. Đây là màu sắc hoa cưới kinh điển và được nhiều cặp đôi lựa chọn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Hoa cưới màu trắng phù hợp với nhiều phong cách đám cưới khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại. (Ví dụ: Hoa hồng trắng; Hoa lan trắng; Hoa lily trắng; Hoa cẩm chướng trắng; Hoa baby trắng;…)
 • Hoa cưới màu đỏ: Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và sự may mắn. Hoa cưới màu đỏ là lựa chọn hoàn hảo cho những cặp đôi muốn khẳng định tình yêu say đắm và mong muốn một cuộc sống hôn nhân viên mãn. (Ví dụ: Hoa hồng đỏ; Hoa tulip đỏ; Hoa mao lương đỏ; Hoa lan hồ điệp đỏ; Hoa ly đỏ;…)
 • Hoa cưới màu hồng; Màu hồng tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, ngọt ngào và nữ tính. Hoa cưới màu hồng phù hợp với những cô dâu có tính cách dịu dàng, e ấp. (Ví dụ: Hoa hồng phớt; Hoa peony hồng; Hoa lan hồ điệp hồng; Hoa cẩm chướng hồng; Hoa baby hồng;…)
 • Hoa cưới màu vàng: Màu vàng tượng trưng cho sự sang trọng, vui tươi và may mắn. Hoa cưới màu vàng là lựa chọn độc đáo và ấn tượng cho những cặp đôi muốn tạo điểm nhấn cho ngày cưới. (Ví dụ: Hoa hướng dương; Hoa cúc vàng; Hoa lan hồ điệp vàng; Hoa đồng tiền vàng; Hoa tulip vàng;…)
 • Hoa cưới màu tím: Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, thủy chung và son sắt. Hoa cưới màu tím là lựa chọn phù hợp cho những cặp đôi muốn thể hiện tình yêu bền chặt và vĩnh cửu. (Ví dụ: Hoa lavender; Hoa violet; Hoa tulip tím; Hoa cẩm chướng tím; Hoa lan hồ điệp tím;…)
 • Hoa cưới màu xanh: Màu xanh tượng trưng cho sự hy vọng, thanh bình và may mắn. Hoa cưới màu xanh là lựa chọn mới mẻ và độc đáo cho những cặp đôi muốn phá cách và tạo sự khác biệt. (Ví dụ: Hoa thanh tú cầu; Hoa baby xanh; Hoa lan hồ điệp xanh; Hoa cẩm chướng xanh; Hoa tulip xanh;…)
Màu sắc hoa cưới được các cặp đôi ưa chuộng
Màu sắc hoa cưới được các cặp đôi ưa chuộng

Ngoài những màu sắc hoa cưới phổ biến trên, các cặp đôi cũng có thể lựa chọn kết hợp nhiều màu sắc khác nhau để tạo nên bó hoa cưới độc đáo và ấn tượng.

Những mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu đơn giản, cao cấp

Bó hoa cưới cầm tayphụ kiện quan trọng tô điểm thêm vẻ đẹp cho cô dâu trong ngày trọng đại. Việc lựa chọn bó hoa cưới phù hợp không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn mang thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và may mắn. Dưới đây là một số mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu đơn giản, cao cấp được ưa chuộng trong năm 2024:

Mẫu hoa cưới bó tròn cô dâu

Mẫu hoa cưới bó tròn là kiểu dáng hoa cưới cổ điểnđơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Bó hoa cưới bó tròn thường được tạo thành từ một loại hoa chính kết hợp với các loại hoa phụ và lá xanh, tạo nên sự hài hòa và tinh tế.

Mẫu hoa cưới bó tròn cô dâu
Mẫu hoa cưới bó tròn cô dâu

Mẫu hoa cưới cầm tay bó dài

Mẫu hoa cưới bó dài mang đến sự thanh lịchhiện đại cho cô dâu. Bó hoa cưới bó dài thường được tạo thành từ nhiều loại hoa khác nhau xếp chồng lên nhau, tạo nên sự độc đáo và ấn tượng.

Mẫu hoa cưới cầm tay bó dài
Mẫu hoa cưới cầm tay bó dài

Mẫu hoa cưới cầm tay quạt xòe

Mẫu hoa cưới cầm tay quạt xòe mang đến sự độc đáolãng mạn cho cô dâu. Bó hoa cưới quạt xòe được tạo thành từ nhiều loại hoa khác nhau xếp thành hình quạt, tạo nên sự bồng bềnh và mềm mại.

Mẫu hoa cưới cầm tay quạt xòe
Mẫu hoa cưới cầm tay quạt xòe

Mẫu hoa cưới cầm tay kết cánh

Mẫu hoa cưới cầm tay kết cánh mang đến sự tinh tếsang trọng cho cô dâu. Bó hoa cưới kết cánh được tạo thành từ những cánh hoa được kết nối với nhau bằng ruy băng hoặc dây thừng, tạo nên sự nhẹ nhàng và thanh thoát.

Mẫu hoa cưới cầm tay kết cánh
Mẫu hoa cưới cầm tay kết cánh

Hoa cưới cầm tay cô dâu nên chọn loại hoa gì?

Việc lựa chọn hoa cưới cầm tay là một trong những quyết định quan trọng của cô dâu trong ngày trọng đại. Bó hoa cưới không chỉ tô điểm vẻ đẹp cho cô dâu mà còn mang thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và may mắn. Dưới đây là một số loại hoa cưới cầm tay được ưa chuộng trong năm 2024:

1. Hoa cưới cầm tay hoa hồng

Hoa hồngloại hoa cưới phổ biến nhất và được nhiều cô dâu lựa chọn bởi vẻ đẹp lãng mạn, sang trọngtinh tế. Hoa hồng có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. 

Hoa cưới cầm tay hoa hồng
Hoa cưới cầm tay hoa hồng

2. Hoa cưới cầm tay cô dâu tulip

Hoa tulip tượng trưng cho tình yêu hoàn hảosự sang trọng. Hoa tulip có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. 

Hoa cưới cầm tay cô dâu tulip
Hoa cưới cầm tay cô dâu tulip

3. Hoa cưới cầm tay cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻhạnh phúc. Hoa cẩm tú cầu có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng.

Hoa cưới cầm tay cẩm tú cầu
Hoa cưới cầm tay cẩm tú cầu

4. Hoa cưới cầm tay hoa sen cho cô dâu

Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tao, tinh khiếtgiàu sang. Hoa sen là loài hoa quốc hoa của Việt Nam và được nhiều cô dâu lựa chọn trong ngày cưới.

Hoa cưới cầm tay hoa sen cho cô dâu
Hoa cưới cầm tay hoa sen cho cô dâu

5. Hoa cưới cầm tay bằng hoa cát tường

Hoa cát tường tượng trưng cho may mắn, lộc tàithịnh vượng. Hoa cát tường có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. 

Hoa cưới cầm tay bằng hoa cát tường
Hoa cưới cầm tay bằng hoa cát tường

6. Hoa cưới cầm tay hướng dương

Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm vui, lạc quanhạnh phúc. Hoa hướng dương là loài hoa độc đáoấn tượng và được nhiều cô dâu lựa chọn trong ngày cưới.

Hoa cưới cầm tay hướng dương
Hoa cưới cầm tay hướng dương

7. Hoa cưới cầm tay sen đá

Hoa sen đá tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, kiên cườngbền bỉ. Hoa sen đá là loài hoa dễ trồngdễ chăm sóc và được nhiều cô dâu lựa chọn trong ngày cưới.

Hoa cưới cầm tay sen đá
Hoa cưới cầm tay sen đá

8. Hoa cưới cầm tay cẩm chướng

Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự kiên địnhlòng chung thủy. Hoa cẩm chướng có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. 

Hoa cưới cầm tay cẩm chướng
Hoa cưới cầm tay cẩm chướng

9. Hoa cưới cầm tay lan hồ điệp

Hoa cưới cầm tay lan hồ điệp với vẻ đẹp kiêu sa, thanh tao và sang trọng, là lựa chọn hoàn hảo cho cô dâu muốn toát lên vẻ đẹp rạng ngời trong ngày trọng đại. Lan hồ điệp, hay còn gọi là lan vũ nữ, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tinh khiết, lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu, phù hợp với không khí lãng mạn và hạnh phúc của lễ cưới.

Hoa cưới cầm tay lan hồ điệp
Hoa cưới cầm tay lan hồ điệp

10. Hoa cưới cầm tay baby đẹp

Hoa baby tượng trưng cho sự tinh tế, thanh taodễ thương. Hoa baby có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng.

Hoa cưới cầm tay baby đẹp
Hoa cưới cầm tay baby đẹp

11. Hoa cưới cầm tay mẫu đơn

Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự sang trọng, quý pháilộng lẫy. Hoa mẫu đơn có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. 

Hoa cưới cầm tay mẫu đơn
Hoa cưới cầm tay mẫu đơn

12. Hoa cưới cầm tay rum trắng

Hoa rum trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh taolòng chung thủy. Hoa rum trắng là loài hoa độc đáoấn tượng và được nhiều cô dâu lựa chọn trong ngày cưới.

Hoa cưới cầm tay rum trắng
Hoa cưới cầm tay rum trắng

13. Hoa cưới cầm tay handmade

Hoa cưới cầm tay handmade là lựa chọn độc đáotiết kiệm cho cô dâu. Bó hoa cưới handmade được tạo ra từ sự sáng tạo và khéo léo của cô dâu hoặc người thợ cắm hoa.

Hoa cưới cầm tay handmade
Hoa cưới cầm tay handmade

Ngoài ra, cô dâu cũng có thể kết hợp nhiều loại hoa khác nhau để tạo nên bó hoa cưới độc đáo và ấn tượng.

Tổng hợp mẫu hoa cưới cầm tay cho cô dâu tại Tài Lộc Cưới

Bó hoa cưới cầm tay là phụ kiện quan trọng không thể thiếu đối với cô dâu trong ngày trọng đại. Nó không chỉ tô điểm vẻ đẹp cho cô dâu mà còn thể hiện thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và may mắn. Tài Lộc Cưới là cửa hàng hoa cưới uy tín tại TP.HCM, chuyên cung cấp đa dạng mẫu mã hoa cưới cầm tay, phù hợp với mọi phong cách và sở thích của cô dâu. Dưới đây là một số mẫu hoa cưới cầm tay đẹp nhất tại Tài Lộc Cưới:

Đặt hoa cưới ở đâu đẹp nhất tại TP.HCM?

Việc lựa chọn hoa cưới cầm tay là một trong những quyết định quan trọng của cô dâu trong ngày trọng đại. Bó hoa cưới không chỉ tô điểm vẻ đẹp cho cô dâu mà còn mang thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và may mắn.

Tài Lộc Cướicửa hàng hoa cưới uy tín tại TP.HCM, chuyên cung cấp các dịch vụ hoa cưới trọn gói, bao gồm:

 • Hoa cưới cầm tay: Tài Lộc Cưới có đa dạng mẫu mã hoa cưới cầm tay, phù hợp với mọi phong cách và sở thích của cô dâu.
 • Hoa trang trí xe hoa: Tài Lộc Cưới sẽ giúp bạn trang trí xe hoa cưới đẹp mắt, sang trọng, tạo điểm nhấn cho ngày trọng đại.
 • Hoa trang trí cổng hoa: Tài Lộc Cưới cung cấp dịch vụ trang trí cổng hoa cưới với nhiều mẫu mã đa dạng, ấn tượng.
 • Hoa trang trí bàn tiệc: Tài Lộc Cưới sẽ giúp bạn trang trí bàn tiệc cưới đẹp mắt, sang trọng, tạo không gian ấm cúng cho ngày vui của bạn.

Tài Lộc Cưới luôn sẵn sàng tư vấn và giúp bạn lựa chọn được bó hoa cưới cầm tay ưng ý nhất cho ngày trọng đại của mình!

Đặt hoa cưới ở đâu đẹp nhất tại TP.HCM?
Đặt hoa cưới ở đâu đẹp nhất tại TP.HCM?

Địa chỉ đặt hoa cưới cầm tay cho cô dâu giá rẻ, uy tín tại Tài Lộc Cưới

Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đặt hoa cưới cầm tay cho cô dâu giá rẻ, uy tín tại TP.HCM? Tài Lộc Cưới là cửa hàng hoa cưới uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa cưới trọn gói. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những bó hoa cưới đẹp nhất, chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Tại sao bạn nên chọn Tài Lộc Cưới để đặt hoa cưới cầm tay?

 • Đa dạng mẫu mã: Tài Lộc Cưới có đa dạng mẫu mã hoa cưới cầm tay, phù hợp với mọi phong cách và sở thích của cô dâu.
 • Chất lượng hoa tươi: Chúng tôi sử dụng 100% hoa tươi chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ các vườn hoa uy tín.
 • Giá cả cạnh tranh: Tài Lộc Cưới luôn mang đến cho khách hàng giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chu đáo, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng.
 • Dịch vụ giao hàng tận nơi: Tài Lộc Cưới giao hàng tận nơi miễn phí trong nội thành TP.HCM.
Địa chỉ đặt hoa cưới cầm tay cho cô dâu giá rẻ, uy tín tại Tài Lộc Cưới
Địa chỉ đặt hoa cưới cầm tay cho cô dâu giá rẻ, uy tín tại Tài Lộc Cưới

Tài Lộc Cưới luôn sẵn sàng mang đến cho bạn những bó hoa cưới đẹp nhất, chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và đặt hoa cưới cho ngày trọng đại của bạn!

Bài viết liên quan