Bộ 8 mâm quả cưới gồm những gì? Báo giá chi tiết

Mâm quả cưới là những đồ vật truyền thống không thể thiếu trong mỗi lễ cưới tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở thế hệ trẻ hiện nay không phải ai cũng hiểu rõ về việc này để chuẩn bị cho ngày cưới của mình một cách chu đáo. Chúng ta hãy cùng Tài Lộc Cưới khám phá trong 8 mâm quả cưới gồm những gì?

Bảng giá 8 Mâm Quả Cưới Trọn Đẹp Giá Rẻ ở TPHCM

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 1 : Giá 4,860,000 VND

 1. Mâm quả trầu cau (65 quả)
 2. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 9-10 kg)
 3. Mâm bánh phu thê (65 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm 2 Cặp trà lài 600 Gram/Cặp+ đèn số 4 ( Đường kính 3.2- Cao 36cm)
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 50 CÁI .
 7. Mâm 2 Cặp Rượu Vang đỏ /Cặp / 750ml
 8. Mâm Bánh Kem 25
 9. TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ( NAM HOẶC NỮ )  +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km(Kho Phú Nhuận)
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 1 : Giá 4,860,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 1 : Giá 4,860,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 2: Giá 5,260,000 VND

 1. Mâm quả trầu cau (65 quả)
 2. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 9-10 kg)
 3. Mâm bánh phu thê (65 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm 1 Cặp trà lài 600 Gram/Cặp + 1 Cặp Rượu Vang Đỏ + đèn số 4 ( Đường kính 3.2- Cao 36cm)
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 50 CÁI .
 7. Mâm 6 kg Táo Thường 
 8. Mâm Bánh Kem 25
 9. TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ( NAM HOẶC NỮ )  +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km(Kho Phú Nhuận)
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 2: Giá 5,260,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 2: Giá 5,260,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 3: Giá 6,440,000 VND

 1. Trái Cây Rồng Ms1
 2. Trầu Cau Phượng Ms1
 3. Mâm bánh phu thê (65 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm 1 Cặp trà lài 600 Gram/Cặp+ 1 Cặp Rượu Vang Đỏ + đèn số 4 ( Đường kính 3.2- Cao 36cm)
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 50 CÁI .
 7. Mâm TÁO 6 thường 6 kg
 8. Mâm Bánh Kem 25
 9. TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ( NAM HOẶC NỮ )  +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km(Kho Phú Nhuận)
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 3: Giá 6,440,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 3: Giá 6,440,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 3: Giá 6,440,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 3: Giá 6,440,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 4 Giá 6,725,000 VND

 1. Trái Cây Rồng Ms1
 2. Trầu Cau Phượng Ms1
 3. Mâm bánh phu thê (105 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm 1 Cặp trà Olong 500Gr Gram/Cặp+ 1 Cặp Rượu Vang Đỏ + đèn số 4 ( Đường kính 3.2- Cao 36cm)
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 65 CÁI .
 7. Mâm TÁO 6 thường 6 kg
 8. Mâm Bánh Kem 25
 9. TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ( NAM HOẶC NỮ )  +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km(Kho Phú Nhuận)
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 4 Giá 6,725,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 4 Giá 6,725,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Đám Cưới Combo 4 Giá 6,725,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Đám Cưới Combo 4 Giá 6,725,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 7,925,000 VND

 1. Trái Cây Rồng Ms8
 2. Trầu Cau Phượng Ms8
 3. Mâm bánh phu thê (105 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm 1 Cặp trà Olong 500Gr Gram/Cặp+ 1 Cặp Rượu Vang Đỏ + đèn số 4 ( Đường kính 3.2- Cao 36cm)
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 65 CÁI .
 7. Mâm TÁO 6 thường 6 kg
 8. Mâm 2 Kg Mứt Sen
 9. TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ( NAM HOẶC NỮ )  +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km(Kho Phú Nhuận)
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 7,925,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 7,925,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 12,650,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) VIP MS2
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) MS2
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại HỘP VIP ) KẾT BÔNG 1 TỤ
 4. Mâm 1 Cặp Rượu vang Đà Lạt + 1 Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4 KẾT BÔNG DƯỚI
 5. Mâm 60 Bánh Pía Hộp Vip Vàng KẾT BÔNG 1 TỤ
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH Hộp Vip Vàng ( 60 cái ) KẾT BÔNG DƯỚI
 7. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé ) CẮM BÔNG 1 TỤ
 8. Mâm 8kg táo thường cắm bông 1 tụ
 9. Tặng 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng
Mâm rồng phụng - Gói 8 Mâm Quả Đám Cưới Combo 5 : Giá 12,650,000 VND
Mâm rồng phụng – Gói 8 Mâm Quả Đám Cưới Combo 5 : Giá 12,650,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 12,650,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 12,650,000 VND

Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 6: Giá 13,400,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) VIP MS2
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) MS2
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại HỘP VIP ) KẾT BÔNG 1 TỤ
 4. Mâm 1 Cặp Rượu vang Đà Lạt + 1 Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4 KẾT BÔNG DƯỚI
 5. Mâm 60 Bánh Pía Hộp Vip Vàng KẾT BÔNG 1 TỤ
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH Hộp Vip Vàng ( 60 cái ) KẾT BÔNG DƯỚI
 7. Mâm 24 lon nước yến Kết bông 1 tụ
 8. Mâm 8kg táo thường cắm bông 1 tụ
 9. Tặng 8 ÁO BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 6: Giá 13,400,000 VND
Gói 8 Mâm Quả Cưới Combo 6: Giá 13,400,000 VND

Khái niệm về mâm quả cưới hỏi là gì?

Trước khi tìm hiểu về 8 mâm quả đám cưới gồm những gì? Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm của mâm lễ vật này nhé.

Mâm quả cưới hỏi là gì? Theo truyền thống ở Việt Nam, mâm quả cưới được coi là một phần không thể thiếu trong lễ cưới ở mọi vùng miền. Mỗi chiếc mâm quả đều mang theo những ý nghĩa quan trọng, mong muốn gửi đến và chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

Tùy thuộc vào từng khu vực, số lượng và cách chuẩn bị mâm quả trong đám cưới có thể khác nhau. Ở miền Bắc, thường thì số lượng mâm quả trong đám cưới là số lẻ, có thể là 3, 5, 7, 9 hoặc 11 tráp. Tuy nhiên, số lễ trên mâm quả lại được chuẩn bị theo cặp, với ý nghĩa vợ chồng đồng lòng ở bên nhau suốt đời. Trong khi đó, tại miền Nam, phong tục cưới hỏi lại có sự đối ngược, số lượng mâm quả thường là số chẵn, thường là 6 hoặc 8 mâm.

Khái niệm về mâm quả cưới hỏi là gì?
Khái niệm về mâm quả cưới hỏi là gì?

Những ý nghĩa của 8 mâm quả đám cưới

Ý nghĩa của 8 mâm quả cưới truyền thống được nhiều người Việt Nam tin rằng sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng. Các gia đình thường lựa chọn 8 mâm này cho đám cưới của mình bởi ý nghĩa tốt lành mà chúng mang theo.

 • Thể hiện sự gắn kết bền chặt sắc son giữa cô dâu và chú rể.
 • Hy vọng rằng cuộc sống tương lai của mọi cặp đôi luôn tràn đầy niềm vui và ấm áp.
 • Mong cầu cho cuộc sống của vợ chồng luôn bình yên và giữ gìn sắc son.
 • Mong cho cuộc sống hôn nhân luôn ngọt ngào và no đủ.

Tuy nhiên, theo phong tục và tập quán ở từng vùng miền, người ta sẽ chuẩn bị số lượng mâm quả cưới khác nhau.

8 mâm quả đám cưới gồm những gì?

Hầu hết mọi người vẫn đang tò mò về nội dung của 8 mâm quả cưới. Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi giới thiệu thông tin 8 mâm quả cưới sẽ gồm có:

Mâm bánh ngọt

Mỗi vùng miền sẽ có những đặc điểm riêng biệt trong mâm bánh ngọt, đặc biệt là các loại bánh đặc trưng. Ví dụ, ở miền Bắc, người ta thường ưa chuộng các loại bánh như bánh cốm, bánh đậu xanh hoặc bánh phu thê… Trong khi đó, người miền Nam lại ưa chuộng những loại bánh đặc sản như bánh thừng hoặc bánh pía… Mặc dù có sự khác biệt về loại bánh, tuy nhiên, chúng đều mang ý nghĩa thể hiện sự ngọt ngào, mang lại may mắn, hạnh phúc và tình cảm hòa thuận giữa vợ chồng.

Mâm trái cây

Mâm trái cây trong 8 mâm quả đám cưới cũng giống như mâm bánh ngọt, cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền. Thông thường, những loại trái cây có tên gọi đẹp và màu sắc tươi tắn, bắt mắt sẽ được lựa chọn để làm mâm quả trái cây trong đám cưới, với hy vọng mang lại sự may mắn.

Hiện nay, việc bày trí mâm trái cây thường được thực hiện với sự tinh tế và cẩn thận, có những trường hợp mâm trái cây được sắp xếp thành hình dáng đẹp mắt và lịch sự như hình long phụng. Các loại trái cây phổ biến thường được sử dụng bao gồm nho, táo, lê, cam, dứa, và nhiều loại khác. Sự lựa chọn của mâm trái cây cũng phụ thuộc vào sở thích của từng gia đình, có thể là sự kết hợp giữa các loại trái cây hoặc chỉ chọn một loại duy nhất.

Mâm trầu cau

Mâm quả trầu cau luôn đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong lễ cưới ở bất kỳ vùng miền nào. Trong văn hóa Việt Nam có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện”, mâm quả trầu cau thể hiện sự thành ý và tôn trọng của gia đình chú rể đối với gia đình cô dâu. Đây cũng là cách gửi lời chào hỏi và thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình của cô dâu.

Nhẫn, tiền và vòng vàng

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của gia đình chú rể, việc chuẩn bị mâm lễ vật có thể linh hoạt. Nếu có khả năng, nhà trai có thể bổ sung vòng vàng, nhẫn cưới, tiền bạc hoặc các món quà mang ý nghĩa cao để thể hiện sự chân thành và quan tâm sâu sắc hơn.

Mâm trà rượu

Mâm trà rượu là lễ vật tiếp theo trong chuỗi 8 mâm quả của đám cưới, thường được sử dụng để cúng dường cho tổ tiên của gia đình gái với ý nghĩa và tinh thần trang trọng. Mâm lễ vật này thể hiện lòng thành kính của con cháu, đồng thời đánh dấu sự ra mắt của thành viên mới trong gia đình và biểu hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, chứng minh tình yêu của đôi uyên ương.

Mâm xôi gấc

Xôi được coi là món ăn truyền thống của người Việt, tượng trưng cho sự ấm áp, dồi dào trong cuộc sống của mỗi cặp đôi. Chọn xôi gấc để bày trên 8 mâm cúng trong đám cưới, màu đỏ của gấc và xôi hình trái tim mang ý nghĩa may mắn, thủy chung, hạnh phúc cho các cặp đôi mới cưới.

Mâm gà luộc và heo quay

Gà luộc và heo quay đều là những món lễ vật truyền thống, biểu tượng cho sự phong phú và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Mâm lễ vật này mang ý nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho sự sung túc, ấm no của gia đình sau này. Chúng thể hiện lòng thành kính và mong ước hạnh phúc cho vợ chồng. Heo quay còn biểu tượng cho sự sinh đẻ và thịnh vượng trong hôn nhân.

Mâm quả khác hoặc bánh kem

Mâm quả và bánh kem không nhất thiết phải có trong lễ cưới, tuỳ thuộc vào truyền thống địa phương hoặc sở thích gia đình mà có thể chọn các yếu tố khác như áo dài, bánh kem, thuốc lá hoặc mứt ngọt mang ý nghĩa tương tự.

Tìm hiểu về tính đặc trưng của mâm quả đám cưới theo từng vùng miền

Sau khi nắm được nội dung của 8 mâm quả đám cưới, hãy cùng Tài Lộc Cưới khám phá đặc điểm riêng của từng loại mâm quả đám cưới theo từng vùng miền.

Mâm quả cưới miền Bắc

Theo quan niệm truyền thống ở miền Bắc, con số lẻ được coi là mang lại may mắn trong cuộc sống. Do đó, theo truyền thống, số lượng mâm quả cưới ở miền Bắc thường sẽ là số lẻ như 5, 7, 9, 11.

Trong tất cả các loại lễ vật cưới mâm trầu cau được xem là quan trọng nhất. Tiền nạp tài hoặc lễ đen có thể được đặt riêng biệt hoặc cũng có thể được đặt cùng với tráp trầu cau. Ngoài ra, gia đình cũng dựa vào số lượng lễ vật để chọn số mâm quả cưới.

Đặc điểm của mâm quả đám cưới miền Trung

Lễ cưới ở miền Trung kết hợp giữa sự truyền thống chặt chẽ của miền Bắc và tính tự do của miền Nam. Tuy nhiên, chuẩn bị mâm quả đám cưới ở đây không cần phức tạp như miền Bắc. Theo phong tục, mâm quả đám cưới ở miền Trung cần có 4 loại lễ vật bắt buộc gồm Mâm trầu cau, mâm bánh phu thê, mâm chè rượu và mâm nến tơ hồng. Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và sở thích gia đình, họ có thể bổ sung các loại mâm khác như bánh kẹo, heo quay, nem chả hoặc tiền lễ…

Mâm quả đám cưới miền Nam

Mâm quả đám cưới ở miền Nam dù với số lượng là 6 hay 8 mâm thì cũng cần đầy đủ các nghi thức truyền thống. 

Đối với mâm quả 6 tráp của người miền Nam bao gồm các lễ sau:  

 • Mâm quả trầu cau.
 • Mâm quả trà rượu.
 • Mâm quả bánh phu thê.
 • Mâm quả xôi gấc.
 • Mâm quả trái cây.
 • Mâm quả heo quay.

Với việc sử dụng 8 mâm quả, gia đình sẽ có thêm cơ hội chuẩn bị bàn tiệc cưới và các vật phẩm lễ vật như vòng vàng, áo dài hoặc nhẫn cưới. Bạn có thể thấy rằng, việc sử dụng 6 mâm quả sẽ giảm chi phí chuẩn bị cho lễ cưới một cách đáng kể so với việc sử dụng 8 mâm. Lựa chọn 6 mâm quả sẽ phản ánh phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình. Do đó, 6 mâm quả được rất nhiều người lựa chọn.

Mâm quả cưới miền Tây như thế nào?

Các mâm quả cưới ở miền Tây vẫn đảm bảo đầy đủ và chính xác các phần lễ vật theo phong tục cưới hỏi tại Việt Nam như trầu cau, trà, rượu, xôi, bánh,… Ngoài những phần lễ truyền thống, các mâm quả ở miền Tây thường bổ sung thêm các loại hoa quả đặc trưng của vùng sông nước hoặc các loại bánh nổi tiếng tại địa phương.

Trái cây và các loại bánh đều tượng trưng cho sự hạnh phúc và lời chúc tốt lành dành cho đôi vợ chồng trẻ, mong rằng họ sẽ luôn hạnh phúc và trải qua một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào suốt đời. Điều này thể hiện đặc trưng độc đáo của bữa tiệc cưới miền Tây. Mâm quả cưới miền tây là các sính lễ được nhà trai chuẩn bị đầy đủ theo phong tục cưới hỏi tại quê nhà

8 mâm quả đám cưới gồm những gì? Dịch vụ cho thuê 8 mâm quả cưới – Tài Lộc Cưới

Nếu bạn đang bận rộn và không thể tự mình chuẩn bị cho việc sắm sửa đồ cưới, hãy đến với Tài Lộc Cưới để sử dụng dịch vụ cho thuê 8 mâm quả cưới. Chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn chi tiết về nội dung của 8 mâm quả cưới và hỗ trợ bạn chuẩn bị một cách toàn diện theo yêu cầu. Vì vậy, nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị này, hãy yên tâm vì chúng tôi sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn.

Dịch vụ mâm quả trọn gói của chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm bao gồm hoa quả, bánh ngọt và các sản phẩm an toàn và chất lượng nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn và thăm hỏi thông tin để đáp ứng nhu cầu và sở thích riêng của quý khách với từng mẫu mâm quả đã được chuẩn bị sẵn. Chúng tôi cam kết cung cấp giá cả hợp lý nhất và minh bạch nhất, đồng thời đảm bảo chất lượng thực phẩm an toàn và ngon miệng. Với nguồn nguyên liệu uy tín và ổn định, chúng tôi luôn đảm bảo sự hấp dẫn về giá cả và chất lượng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, quý khách sẽ có thêm thông tin và kiến thức để chuẩn bị cho lễ vu quy của mình một cách toàn diện hơn. Ngoài ra, để thuận tiện hơn, quý khách có thể sử dụng dịch vụ cho thuê 8 mâm quả cưới tại Tài Lộc Cưới. Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ này. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để sử dụng dịch vụ đám cưới tốt nhất.

Bài viết liên quan