Bảng báo giá trọn gói 6 mâm quả cưới gồm những gì?

Mâm quả cưới là một truyền thống lâu đời của người Việt. Điều này là không thể thiếu trong ngày cưới. Mỗi vùng miền có những phong tục riêng về lễ vật. Hãy cùng Tài Lộc Cưới khám phá gói 6 mâm quả cưới gồm những gì?

Trọn gói 6 mâm quả cưới hỏi tại Tài Lộc Cưới

Gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 1: Giá 3,300,000 VND 

 1. Mâm quả trầu cau (65 quả)
 2. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 7 kg)
 3. Mâm bánh phu thê (65 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm trà lài Bảo Tín 300 Gram/ Cặp + Rượu Vang / Cặp / 750ml+Đèn Cầy số 2
 5. Mâm xôi gấc trái tim ( 5 tim)
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH ( 50 cái )
 7. Tặng 1 khay trầu rượu + TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Trà rượu xôi 6 Mâm Quả Cưới Combo 1
Trà rượu xôi 6 Mâm Quả Cưới Combo 1
Gói 6 Mâm Quả Combo 1: Giá 3,300,000 VND
Gói 6 Mâm Quả Combo 1: Giá 3,300,000 VND

Gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 2 : Giá 3,650,000 VND

 1. Mâm quả trầu cau (65 quả)
 2. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 9-10 kg)
 3. Mâm bánh phu thê (65 cái loại lá dừa) (CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm trà lài 600 Gram/Cặp+Rượu Vang đỏ /Cặp / 750ml ( 1 cặp )+ đèn số 4
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH 50 CÁI .
 7. TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km
Trà rượu xôi gà gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 2
Trà rượu xôi gà gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 2
Gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 2 : Giá 3,650,000 VND
Gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 2 : Giá 3,650,000 VND

6 Mâm Quả Cưới Combo 3 : Giá 4,400,00,000 VND

 1. Mâm trầu cau (105 quả)
 2. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 9-10 kg)
 3. Mâm bánh phu thê (105 cái loại lá dừa)(CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm rượu Vang đỏ / 750ml / Cặp +Trà O Long 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim ) + gà (1.6kg (Đám xong khách nhớ luộc lại nhé )
 6. Mâm bánh cốm Bảo Minh ( 65 cái ).
 7. TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
6 Mâm Quả Cưới Combo 3 : Giá 4,400,00,000 VND
6 Mâm Quả Cưới Combo 3 : Giá 4,400,00,000 VND

6 Mâm Quả Cưới 4A : Giá 5,350,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) Cao 80 CM – MS1 ( TRÁI CÂY CÓ TRÁI ĂN ĐƯỢC VÀ CÓ TRÁI KHÔNG VÌ CÓ GHIM TĂM ) 
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) Cao 80 CM – MS1
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại lá dừa)(CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm Rượu Vang /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé ))
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH ( 65 cái )
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
6 Mâm Quả Cưới 4A : Giá 5,350,000 VND
6 Mâm Quả Cưới 4A : Giá 5,350,000 VND

6 Mâm Quả Cưới 4B : Giá 6,350,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) Cao 80 CM – MS8 ( TRÁI CÂY CÓ TRÁI ĂN ĐƯỢC VÀ CÓ TRÁI KHÔNG VÌ CÓ GHIM TĂM ) 
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) Cao 80 CM – MS8
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại lá dừa)(CHÚ Ý : HẠN SỬ DỤNG 1 NGÀY)
 4. Mâm Rượu Vang /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4
 5. Mâm xôi gấc trái tim( 5 tim) + gà (1.6kg Đám xong khách nhớ luộc lại nhé ))
 6. Mâm bánh kem 30cm ( Đi xa không nên lấy ) hoặc mâm bánh cốm BẢO MINH ( 65 cái )
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Trọn gói 6 mâm quả cưới COMBO 4C  LẤY Mâm Quả Rồng Trái Cây Phụng Ms8 .( RỒNG PHỤNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TONE BÔNG VÀ TRÁI CÂY THEO MÙA)
Trọn gói 6 mâm quả cưới COMBO 4C  LẤY Mâm Quả Rồng Trái Cây Phụng Ms8 .( RỒNG PHỤNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TONE BÔNG VÀ TRÁI CÂY THEO MÙA)
6 Mâm Quả Cưới 4B : Giá 6,350,000 VND
6 Mâm Quả Cưới 4B : Giá 6,350,000 VND

6 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 10,500,000 VND

 1. Mâm Quả Táo GALA 6 KG Kết Bông Tươi Trên Dưới
 2. Mâm Quả Cam Úc 6KG Kết Bông Tươi Trên Dưới
 3. Mâm Bánh Phu Thê Hộp giấy (105 cái ) Kết Bông Tươi Trên Dưới
 4. Mâm Rượu Vokal Pháp /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4 Kết Bông Tươi Trên Dưới
 5. Mâm Trầu Cau 105 Trái Kết Bông Tươi Trên Dưới.
 6. Mâm Bánh Danisa 3 Hộp Kết Bông Tươi Trên Dưới.
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Trọn gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 10,500,000 VND
Trọn gói 6 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 10,500,000 VND
6 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 10,500,000 VND
6 Mâm Quả Cưới Combo 5 : Giá 10,500,000 VND

6 Mâm Quả Cưới Combo 6 : 7,700,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) Cao 80CM
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) Cao 80 CM
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại hộp giấy) KẾT BÔNG TRÊN
 4. Mâm Rượu Vokal Pháp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4 KẾT BÔNG DƯỚI
 5. Mâm bánh danisa 3 hộp KẾT BÔNG DƯỚI
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH ( 65 cái ) KẾT BÔNG DƯỚI
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
6 Mâm Quả Cưới Combo 6 : 7,700,000 VND
6 Mâm Quả Cưới Combo 6 : 7,700,000 VND

6 Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo 7 : Giá 16,500,000 Vnd

 1. TRÁI CÂY RỒNG VIP
 2. TRẦU CAU PHỤNG VIP
 3. 6 CHAI VANG ĐÀ LẠT + 1 CẶP ĐÈN SỐ 4 CHẤT THÁP KẾT BÔNG 1 TỤ
 4. 8 LON TRÀ OLONG CHẤT THÁP KẾT BÔNG 1 TỤ
 5. HEO QUAY 5-6KG KẾT BÔNG 1 TỤ LỒNG KÍNH
 6. 6 TIM XÔI CHẤT THÁP KẾT BÔNG 1 TỤ
 7. 7 KG TÁO ENVY CHẤT THÁP KẾT BÔNG 1 TỤ
 8. 60 BÁNH PHU THÊ HỘP BƯỚM ĐỎ CHẤT THÁP KẾT BÔNG 1 Tụ
 9.  TẶNG 8 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
6 Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo 7 : Giá 16,500,000 Vnd
6 Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo 7 : Giá 16,500,000 Vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 8 : Giá 11,000,000 Vnd

 1. Mâm Trái Cây Rồng MS1 Kết Bông Dưới
 2. Mâm Quả Cau Phụng MS1 Kết Bông Dưới
 3. Mâm 105 Bánh Phu Thê Kết Bông TRÊN
 4. Mâm Rượu 2 Chai Chivas 18 + 4 Lon Trà Thiết + 1 Cây Đèn số 4 Kết Bông Dưới
 5. Mâm Cam Úc 6 Kg Kết Bông Dưới
 6. Mâm 65 Bánh Cốm Bảo Minh Kết Bông Dưới 
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 8 : Giá 11,000,000 Vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 8 : Giá 11,000,000 Vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo  9 : 10,800,000 vnd

 1. Mâm Quả Táo Gala 6KG Kết Bông Trên Dưới
 2. Mâm Quả Cam Úc 6KG Kết Bông Trên Dưới
 3. Mâm Bánh Phu Thê (105 cái ) Kết Bông Trên Dưới
 4. Mâm Rượu Vokal Pháp /Cặp / 750ml+ 1 cặp trà Long Ấn + 0.5 kg Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy số 4 Kết Bông Trên Dưới
 5. Mâm Trầu Cau 105 Trái Kết Bông Trên Dưới
 6. Mâm Bánh Danisa 3 Hộp Kết Bông Trên Dưới
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo  9 : 10,800,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp combo  9 : 10,800,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 10 : Giá Liên hệ

 1. TRÁI CÂY RỒNG VIP
 2. QUẢ TRÁI CÂY PHỤNG VIP
 3. 3 LON TRÀ + 3 CHAI RƯỢU VOKAL PHÁP NHẬP KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. 7 HỘP SOCOLA ĐỨC 16 VIÊN KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 5. 105 TRẦU CAU KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 6. 60 HỘP BÁNH CỐM BẢO MINH HỘP NHẬP KHẨU KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 7. TẶNG 6 ÁO DÀI + TẶNG KHAY TRÀ RƯỢU ĐẦY ĐỦ .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 10 : Giá Liên hệ
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 10 : Giá Liên hệ

Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 11 : Giá Tạm tính trên 20 TR Liên Hệ 09 4121 8787

Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 11 : Giá Tạm tính trên 20 TR Liên Hệ 09 4121 8787
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 11 : Giá Tạm tính trên 20 TR Liên Hệ 09 4121 8787

Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 12 : Giá 12,200,000 VND

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) VIP MS2
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) MS2
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại HỘP GIẤY ) KẾT BÔNG TRÊN
 4. Mâm Rượu Red Label  + 1 Trà OLong 500gram/ Cặp + Đèn Cầy Long Phụng số 4 KẾT BÔNG DƯỚI
 5. Mâm HEO QUAY 5-6 KG Kết Bông
 6. Mâm bánh cốm BẢO MINH ( 65 cái ) KẾT BÔNG DƯỚI
 7. Tặng 6 ÁO BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 12 : Giá 12,200,000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp Combo 12 : Giá 12,200,000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 13 : Giá 12,800,000 VND.

 1. Mâm bánh Phu thê 120 + kết trên dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 2. Rượu Vang Chile + 4 lon trà bắc bỏ vào hộp ấn rồng + kết trên dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 3. Mâm táo gala 7kg ( loại 4-5 trái/ kg) + kết trên dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 4. Mam trầu cau 105 Trái + kết trên dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 5. Bánh đậu xanh 10 hộp + kết trên dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 6. Xôi gấc 5 tim kết dưới + Hoa hồ điệp 2 nhánh
 7. Tặng 6 ÁO DÀI BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng-Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 13 : Giá 12,800,000 VND.
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 13 : Giá 12,800,000 VND.

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 14 : Giá 13.600.000 vnd

 1. TRÁI CÂY RỒNG VIP
 2. TRÁI CÂY PHỤNG Rồng Phụng VIP ( HOẶC ĐỔI QUA TRẦU CAU)
 3. Mâm Quả Cam Úc 8 kg Kết Bông Tươi Trên Dưới
 4. .Mâm Bánh Phu Thê (105 cái ) Kết Bông Tươi Trên Dưới
 5. Mâm Rượu Vokal Pháp /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp kết Bông Tươi Trên Dưới
 6. Mâm Trầu Cau 105 Trái kết Bông Tươi Trên Dưới
 7. Mâm Bánh Danisa 4 Hộp( 454 Gr) Kết Bông Tươi Trên Dưới .
 8. Tặng 6 ÁO DÀI BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 14 : Giá 13.600.000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 14 : Giá 13.600.000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 15 : Giá 9,000,000 VND

 1. Mâm Quả Táo GALA 6KG Kết Bông Tươi Trên Dưới
 2. Mâm Bánh Phu Thê (105 cái ) Kết Bông Tươi Trên Dưới
 3. Mâm Rượu Vokal Pháp /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp Kết Bông Tươi Trên Dưới
 4. Mâm Trầu Cau 105 Trái Kết Bông Tươi Trên Dưới
 5. Mâm Bánh Danisa 3 Hộp Kết Bông Tươi Trên Dưới
 6. Tặng 6 ÁO DÀI BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 15 : Giá 9,000,000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 15 : Giá 9,000,000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 16 : 9,700,000 VND

 1. Mâm Quả Táo GALA 5Kg + Na 1 kg + Nho 1.5 Kg Kết Bông Tươi Trên Dưới
 2. Mâm Bánh Phu Thê (105 cái ) Kết Bông Tươi Trên Dưới
 3. .Mâm Rượu Vokal Pháp /Cặp / 750ml+Trà OLong 500gram/ Cặp Kết Bông Tươi Trên Dưới
 4. Mâm Trầu Cau 105 Trái Kết Bông Tươi Trên Dưới
 5. Mâm Bánh Cốm BẢO MINH 65 CÁI Hộp Kết Bông Tươi Trên Dưới
 6. Mâm Mứt Sen 2KG Kết Bông Tươi Trên Dưới
 7. Tặng 6 ÁO DÀI BƯNG QUẢ + 1 khay trà rượu + 1 chai rượu nếp + 2 Phong bì nạp tài + 6 Trầu têm cánh phượng Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 16 : 9,700,000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 16 : 9,700,000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 17 : Giá 8,300,000 Vnd

 1. Mâm Trái Cây Rồng VIP MS3
 2. Mâm Quả Cau Phụng VIP MS3
 3. Mâm 1 Cặp Đèn Số 7 Kết Bông Trên Dưới
 4. Mâm 2 Cặp trà Long Ân+ 0.5KG Trà Bắc Hoặc Olong Kết Bông Trên Dưới
 5. Mâm 105 Bánh Phu Thê Kết Bông Trên Dưới
 6.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 17 : Giá 8,300,000 Vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 17 : Giá 8,300,000 Vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 18 : Giá 16.000.000 vnd 

 1. Mâm Trái Cây Rồng VIP MS31
 2. Mâm quả Cau Phụng VIP MS 31
 3. Mâm 4 lon trà olong hoặc Bắc Thái bỏ vào lon Trà Long Ấn Kết Bông 1 Tụ
 4. Mâm RƯỢU CHIVAS 21 Kết Bông 1 Tụ
 5. Mâm 60 Bánh Cốm Bảo Minh Hộp Vip Kết Bông HỒNG 1 Tụ
 6. TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 18 : Giá 16.000.000 vnd 
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 18 : Giá 16.000.000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 19 :  8 QUẢ – 10.700.000 VND

 1. TRÁI CÂY RỒNG  MS1 KẾT BÔNG DƯỚI
 2. QUẢ CAU PHỤNG MS1 KẾT BÔNG DƯỚI
 3. 105 BÁNH PHU THÊ KẾT BÔNG TRÊN
 4. 65 BÁNH CỐM BẢO MINH KẾT BÔNG DƯỚI
 5. TRÀ OLONG 2 CẶP KẾT BÔNG DƯỚi
 6. RƯỢU VANG ĐỎ 2 CẶP + 1 CÂY BA SỐ VIỆT KẾT BÔNG DƯỚI
 7. TRÁI CÂY NGỦ QUẢ 9KG KẾT BÔNG DƯỚI
 8. 6 CÂY BÁNH PÍA KẾT BÔNG DƯỚI
 9.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 19 :  8 QUẢ – 10.700.000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 19 :  8 QUẢ – 10.700.000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 21:  GIÁ 11.600.000 VND

 1. MÂM TRÁI CÂY RỒNG VIP MS29
 2. MÂM CAU PHỤNG VIP MS29
 3. 120 BÁNH PHU THÊ HỘP VIP ĐỎ KẾT BÔNG 1 TỤ
 4. 65 BÁNH CỐM BẢO MINH KẾT HỘP BƯỚM ĐỎ KẾT BÔNG 1 TỤ
 5. MÂM 1 CẶP RƯỢU VOKAL PHÁP + 1 CẶP TRÀ OLONG LON THIẾT KẾT BÔNG 1 TỤ
 6. MÂM 1 CẶP NẾN SỐ 4 + 2 CÂY THUỐC BA SỐ VIỆT KẾT BÔNG 1 TỤ
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 21:  GIÁ 11.600.000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 21:  GIÁ 11.600.000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22 : Giá Liên Hệ

 1. TRÁI CÂY RỒNG MS 29
 2. TRÁI CÂY PHỤNG MS 29
 3. 1 BUỒNG CAU 105 TRÁI KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. 6 KG LÊ HÀN QUỐC + 1.5 KG NHO XANH KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 5. 6KG LÊ HÀN QUỐC + 1.5 KG NHO XANH KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 6. RƯỢU  Vokal Pháp 2 cặp (  Rượu ở ảnh rượu khác nhé mọi ng) + TRÀ BẮC LON THIẾT KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 7. 105 BÁNH PHU THÊ BỎ VÀO HỘP ĐỎ NHẬP KHẨU 60 HỘP KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI 
 8.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22 : Giá Liên Hệ
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22 : Giá Liên Hệ
Mâm Bánh Cốm - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Bánh Cốm – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Phụng - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Phụng – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Trầu Câu - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Trầu Câu – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Rượu - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22
Mâm Rượu – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 22

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 23 : GIÁ LIÊN HỆ

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 23 : GIÁ LIÊN HỆ
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 23 : GIÁ LIÊN HỆ

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 24 : 16.200.000 vnd

 1. TRÁI CÂY RỒNG MS7
 2. MÂM TRÁI CÂY PHỤNG MS7
 3. 8KG ÁO GALA KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. 10 KG LÊ HÀN -KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 5. 105 TRẦU CAU KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 6. 1 CẶP RUOU VOKAL PHÁP + 1 CẶP TRÀ BẮC KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 7. 120 BÁNH PHU THÊ BỎ VÀO 60 HỘP HỒNG VIP KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 8. 60 BÁNH CỐM BẢO MINH KẾT HỘP ĐỎ VIP ĐỎ KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 9. TẶNG 8 ÁO DÀI QUẢ+ KHAY TRÀ RƯỢU – MIỄN PHÍ SHIP 10KM ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 24 : 16.200.000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 24 : 16.200.000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 25 : GIÁ 7,200,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 25 : GIÁ 7,200,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 25 : GIÁ 7,200,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 26 : GIÁ 7,900,000 vnd

 1. TRÁI CÂY RỒNG MS1 
 2. QUẢ CAU PHUNG MS1
 3. 105 BÁNH PHU THÊ HỘP GIẤY KẾT 1 TỤ BÔNG
 4. 1 CẶP TRÀ OLONG +1 CẶP VOKA PHÁP + NẾN SỐ 4 KẾT 1 TỤ BÔNG
 5. 3 HỘP BÁNH DANISA 454 GR KẾT 1 TỤ BÔNG 
 6. XÔI GÀ KẾT HOA TRÊN NẮP 
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 26 : GIÁ 7,900,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 26 : GIÁ 7,900,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 27: GIÁ 11,400,000 vnd

 1. Mâm trái cây Rồng(Long) Cao 80CM – MS1
 2. Mâm Trầu cau Phượng( Phụng) Cao 80 CM- MS1 
 3. Mâm Bánh phu thê (105 cái loại HỘP GIẤY) KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. Mâm 2 CHAI Rượu CHIVAS 18 + 1 CẶP Trà OLong 500gram/ Cặp KẾT BÔNG DƯỚI
 5. Mâm MỨT SEN (2KG) HỘP VIP HỒNG -KẾT BÔNG 1 TỤ 
 6. Mâm bánh cốm( 65 cái ) HỘP VIP ĐỎ KẾT BÔNG 1 TỤ
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 27: GIÁ 11,400,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 27: GIÁ 11,400,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 28 : 9.200.000 VND

 1. CAM ÚC 7 KG KẾT BÔNG 1 TỤ
 2. MÂM 7KG TÁO ENVY KẾT BÔNG 1 TỤ
 3. MÂM CAU 65 KẾT BÔNG 1 TỤ
 4. 120 BÁNH PHU THÊ KẾT HỘP VIP HỒNG KẾT BÔNG 1 TỤ
 5. 60 BÁNH CỐM KẾT HỘP VIP ĐỎ KẾT BÔNG 1 TỤ
 6. 1 CẶP RƯỢU VANG ĐÀ LẠT + 1 CẶP TRÀ OLONG KẾT BÔNG 1 TỤ
 7. TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 28 : 9.200.000 VND
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 28 : 9.200.000 VND

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 29 : GIÁ 10,200,000 vnd

 1. Mâm trái cây ngũ quả ( Xoài, nho Mỹ, mãng cầu na, táo, thanh long- 9 kg) kết bông 1 tụ
 2. Mâm bánh phu thê 105 cái hộp giấy kết bông dưới 1 tụ
 3. Mâm trà 4 trà olong+ 4 lon trà long ấn kết bông dưới 1 tụ
 4. Mâm rượu 4 chai red label kết bông dưới 1 tụ
 5. Mâm bánh cốm BẢO MINH 65 cái kết hoa dưới 1 tụ
 6. Mâm trái cây táo Gala 6kg + 1 KG NHO ĐỎ kết bông 1 tụ
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 29 : GIÁ 10,200,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 29 : GIÁ 10,200,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 30 : GIÁ 11,450,000 vnd

 1. Mâm Trái Cây Rồng VIP MS5
 2. Mâm quả Cau Phụng VIP MS5
 3. Mâm 4 lon trà olong hoặc Bắc Thái bỏ vào lon Trà Long Ấn Kết Bông 1 Tụ
 4. Mâm 4 Chai Rượu Vang Đà Lạt Kết Bông 1 Tụ
 5. Mâm 60 Bánh Cốm Bảo Minh Hộp Vip Kết Bông 1 Tụ 
 6. Mâm 120 Bánh Phu Thuê Hộp Vip Hồng Kết Bông 1 Tụ
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 30 : GIÁ 11,450,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 30 : GIÁ 11,450,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 31 : GIÁ 11,450,000 vnd

 1. MÂM TRÁI CÂY RỒNG VIP MS29
 2. MÂM CÂY PHỤNG VIP MS29
 3. 120 BÁNH PHU THÊ HỘP VIP ĐỎ KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. 65 BÁNH CỐM BẢO MINH HỘP VIP HỒNG KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 5. MÂM 3 CHAI RƯỢU VOKAL PHÁP + 3 LON TRÀ OLONG KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 6. MÂM 105 QUẢ TRẦU CAU KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 7.  TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 31 : GIÁ 11,450,000 vnd
Mâm Quả Cưới Cao Cấp 31 : GIÁ 11,450,000 vnd

Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32 : GIÁ 8,000,000 vnd

 1. MÂM TRẦU CAU 65 TRÁI KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 2. MÂM TRÀ OLONG+RƯỢU CHILE KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 3. MÂM BÁNH CỐM 105 CÁI KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 4. MÂM BÁNH PHU THUÊ 105 CÁI HỘP GIẤY KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 5. MÂM TRÁI CÂY NGŨ QUẢ KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI
 6. MÂM XÔI GẤC 5 TIM+GÀ 1KG6 KẾT BÔNG
 7. TẶNG 6 ÁO BƯNG QUẢ +Khay Trà Rượu Đầy Đủ Tem Trầu Và Rượu .Miễn phí giao hàng 10km ( Kho CN Phú Nhuận )
Mân xôi gà - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mân xôi gà – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trầu câu- Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trầu câu- Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm bánh phu thuê - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm bánh phu thuê – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trà rượu - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trà rượu – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trái cây - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm trái cây – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm bánh cốm - Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32
Mâm bánh cốm – Gói Mâm Quả Cưới Cao Cấp 32

GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33: GIÁ 20.000.000 VND 

 1. TRÁI CÂY RỒNG VIP MS 29
 2. TRẦU CAU PHỤNG VIP MS 29
 3. MÂM 1 CẶP CHIVAS 18 + 1 CẶP TRÀ BẮC LONG ẤN XANH KẾT BÔNG 2 TỤ+ 2 NHÁNH LAN HỒ ĐIỆP
 4. 65 BÁNH CỐM BẢO MINH HỘP VIP HỒNG KẾT BÔNG 2 TỤ + 2 NHÁNH LAN HỒ ĐIỆP
 5. 120 BÁNH PHU THÊ HỘP TRÒN HIỆN ĐẠI KẾT BÔNG TRÊN DƯỚI + 2 NHÁNH 2 HỒ ĐIỆP
 6. HEO QUAY 10KG KẾT BÔNG TƯƠI 2 TỤ + 2 NHÁNH 2 HỒ ĐIỆP
 7. TẶNG 6 ÁO DÀI BƯNG QUẢ + KHAY TRÀ RƯỢU LỄ
Mâm Quả Rồng Phụng - GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Quả Rồng Phụng – GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Quả Trà Rượu - GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Quả Trà Rượu – GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Bánh Cốm - GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Bánh Cốm – GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Bánh Ngọt - GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Bánh Ngọt – GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Heo Quay - GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33
Mâm Heo Quay – GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 33

GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 34: GIÁ 11.900.000 VND 

 1. MÂM TRÁI CÂY RỒNG MS5
 2. MÂM TRẦU CAU PHỤNG MS5
 3. MÂM 3 CHAI RƯỢU VANG ĐÀ LẠT 3 + 2 CÂY THUỐC 3 ANH + 1 CẶP ĐÈN SỐ 4 + 2 LON TRÀ OLONG LON THIẾT
 4. MÂM XÔI GẤC 5 TIM LỒNG KÍNH
 5. MÂM PHU THÊ XÊP THÁP HỘP VÍP ĐỎ 105
 6. MÂM BÁNH CỐM HỘP VÍP HỒNG
 7. TẶNG KHAY TRÀ RƯỢU +PHONG BÌ NẠP TÀI +CHAI RƯỢU NẾP+ 6 TRẦU TÊM CÁNH PHƯỢNG
GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 34: GIÁ 11.900.000 VND 
GÓI MÂM QUẢ CƯỚI VIP 34: GIÁ 11.900.000 VND

Mâm quả đám cưới gồm những gì?

Nghe về mâm quả cưới, có lẽ nhiều người sẽ tưởng tượng rằng đó chỉ là các loại trái cây và hoa quả. Tuy nhiên, khi đã tìm hiểu về những vật phẩm thách cưới của Vua Hùng trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng mâm quả cưới không chỉ đơn giản là những loại trái cây mà còn rất nhiều thứ khác.

Trong lễ cưới, các phần quà truyền thống có thể bao gồm trầu cau, trà, rượu, mứt, bánh phu thê, nến tơ hồng, xôi, chè… Tuy nhiên, theo phong tục và văn hóa địa phương, mỗi vùng miền sẽ có những phần quà và nghi lễ riêng biệt. Số lượng phần quà cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện gia đình của hai bên và phong tục ở từng vùng miền khác nhau. 

Mâm quả đám cưới gồm những gì?
Mâm quả đám cưới gồm những gì?

Tuy nhiên số mâm sinh lễ đầy đủ đầy đủ sẽ bao gồm:

 • Tiền đen – tiền nạp tài
 • Vàng đám cưới là sính lễ không thể thiếu
 • Mâm trầu cau
 • Mâm trái cây ngũ quả
 • Mâm bánh ngọt
 • Mâm quả Bánh Phu Thê
 • Mâm quả Bánh Cốm
 • Mâm quả Bánh Pía
 • Mâm quả Bánh Kem
 • Mâm quả trà và rượu đèn cầy long phụng
 • Mâm xôi gà
 • Mâm heo quay

Mân quả cưới của các vùng miền khác nhau thế nào?

6 mâm quả cưới Miền Bắc bao gồm những gì?

Theo quan niệm của người Bắc, số lẻ thường được coi là biểu tượng của sự may mắn. Vì vậy, số mâm quả hay còn gọi là tráp thường là 3, 6, 7, 9, 11… Dù số lượng tráp ít hay nhiều, không thể thiếu trầu cau. Bên cạnh đó, bao lì xì tương ứng với số người bưng tráp của nhà gái. Tuy nhiên, số lễ trong mâm là số chẵn và đi cặp với nhau, tượng trưng cho lòng đồng thuận giữa vợ chồng. Các mâm sẽ bao gồm:

 • Mâm 1: Mâm trầu cau
 • Mâm 2: Mâm chè
 • Mâm 3: Mân hạt sen
 • Mâm 4: Mâm rượu và trà
 • Mâm 5: Mâm bánh phu thê
 • Mâm 6: Mâm hoa quả
6 mâm quả cưới Miền Bắc bao gồm những gì?
6 mâm quả cưới Miền Bắc bao gồm những gì?
 • Cho thuê xe hoa chỉ 1,200,000/ Chiếc (Thời gian 4 tiếng) 
 • Thuê xe 16 chỗ chỉ 1.500,000/ Chiếc (Thời gian 4 tiếng)
 • Thuê áo Vest Ông Sui / Vest Nam Cưới Chỉ 400,000/ Bộ- 2 Bộ 700,000 Ngàn,
 • Thuê Áo Dài Cưới Chỉ 400,000 / Bộ -2 Bộ 700,000/ Cặp .
 • Thuê Áo Dài Bưng Quả Nam Nữ Chỉ 90,000- 100,000/ Bộ.
 • Trang trí gia tiên trọn gói chỉ 2,700,000/ Nhà .
 • Thuê Áo Dài Bà Sui Chỉ 200,000-300,000/ Bộ
 • HOA CƯỚI từ 350,000/ Bó.

6 mâm quả cưới miền nam bao gồm những gì?

 • Đặt Trọn Gói 6 Mâm Quả Cưới Chỉ Có 3.300.000 Được Tặng Miễn Phí 6 Áo Dài Bưng Quả

Người ở miền Bắc thường chọn các con số lẻ làm biểu tượng may mắn trong việc thách cưới, trong khi người miền Nam thì ưa chuộng con số chẵn. Ví dụ, ở miền Nam, việc sử dụng 6 mâm quả cưới thường được coi là biểu tượng của tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, vật phẩm thách cưới có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và quan điểm của mỗi gia đình.

Với 6 mâm quả đám hỏi bao gồm:

 • 1 mâm trầu cau
 • 1 mâm trà rượu
 • 1 mâm bánh phu thê
 • 1 mâm xôi gấc hoặc xôi ngũ sắc
 • 1 mâm trái cây
 • 1 mâm heo quay
6 mâm quả cưới miền nam bao gồm những gì?
6 mâm quả cưới miền nam bao gồm những gì?

6 mâm quả cưới Miền Trung bao gồm những gì?

Khi nhắc đến vùng miền Trung, Huế được xem là trung tâm văn hóa quan trọng. Do đó, mâm quả cưới ở miền Trung thường bao gồm nhiều lễ vật. Điều này phản ánh sự tôn trọng đối với các nghi thức và lễ nghĩa trong các dịp đám hỏi và đám cưới. Các mâm quả cưới trong đám hỏi ở miền Trung thường bao gồm những lễ vật sau đây:

6 mâm quả đám hỏi miền Trung:

 • Tráp 1: Mâm trầu cau
 • Tráp 2: Trà, rượu và nến
 • Tráp 3: Bánh phu thê
 • Tráp 4: Xôi gấc và gà luộc
 • Tráp 5: Trái cây
 • Tráp 6: Nem chả (hoặc chè)
6 mâm quả cưới Miền Trung bao gồm những gì?
6 mâm quả cưới Miền Trung bao gồm những gì?

6 mâm quả cưới Miền Tây bao gồm những gì?

Tại vùng miền Tây, số lượng mâm quả cưới tương đối giống với miền Nam. Miền Tây cũng sử dụng con số 6 để đại diện cho số lượng mâm quả cưới. Điều này thể hiện ý nghĩa về niềm vui, may mắn và hạnh phúc cho đôi uyên ương.

6 mâm quả cưới miền Tây bao gồm: 

 • Mâm 1. Mâm quả trầu cau
 • Mâm 2. Mâm quả trà – rượu – nến
 • Mâm 3. Mâm quả bánh xu xê
 • Mâm 4. Mâm hoa quả
 • Mâm 5. Mâm heo quay
 • Mâm 6. Mâm xôi
6 mâm quả cưới Miền Tây bao gồm những gì?
6 mâm quả cưới Miền Tây bao gồm những gì?

Mâm quả cưới cần chuẩn bị bao nhiêu mâm quả sính lễ ?

Tùy thuộc vào từng vùng miền, số lượng mâm quả cưới có thể khác nhau. Tuy nhiên, mỗi loại mâm quả vẫn giữ nguyên ý nghĩa truyền thống của nó. Ví dụ, ở

 • Miền Bắc mâm quả cưới thường là số lẻ như 3, 6, 7, 9, hoặc 11. Ở
 • Miền Nam số lượng mâm quả thường là chẵn như 4, 6, 8, hoặc 10.
 • Miền Trung cũng thường sử dụng các số lượng tương tự như miền Nam.

Ngoài ra, nhà trai cũng có thể điều chỉnh số lượng mâm quả cưới tùy theo điều kiện gia đình hoặc yêu cầu của nhà gái để chuẩn bị mâm quả phù hợp nhất.

Mâm quả cưới cần chuẩn bị bao nhiêu mâm quả sính lễ ?
Mâm quả cưới cần chuẩn bị bao nhiêu mâm quả sính lễ ?

Ý nghĩa của các lễ vật (sính lễ) trong đám hỏi , đám cưới của đám cưới Việt Nam

Mỗi mâm quả cưới đơn giản nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt, hãy cùng tìm hiểu 12 mâm quả cưới dưới đây nhé. 

Ý nghĩa của các lễ vật (sính lễ) trong đám hỏi , đám cưới của đám cưới Việt Nam

Tiền đen – tiền nạp tài

Khi sắp xếp mâm quả cưới, việc chuẩn bị tiền đen – tiền nạp tài là không thể thiếu. Tuy nhiên, có rất nhiều gia đình đã bỏ quên mâm quả này trong sinh lễ. Tiền đen có thể hiểu là phong bì tiền hoặc lễ đen, lễ nạp tài, đó là món quà tượng trưng cho thách cưới của nhà gái.

Ngoài ra, Tiền đen không chỉ là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng, mà còn thể hiện lòng biết ơn của gia đình nhà trai đối với sự chăm sóc và nuôi dưỡng của gia đình nhà gái đối với cô gái. Ở một số vùng miền, tiền đen thường được đặt cùng trầu cau, số lượng tiền phụ thuộc vào điều kiện của gia đình nhà trai hoặc yêu cầu cưới của gia đình nhà gái.

Vàng đám cưới là sính lễ không thể thiếu

Vàng cưới là biểu tượng của truyền thống hồi môn trong việc chuẩn bị cho cô dâu. Mâm vàng cưới thường gồm ba món quà, bao gồm một chiếc vòng cổ hoặc dây chuyền, một chiếc vòng tay và một đôi bông tai. Ngoài ra, chú rể cũng cần chuẩn bị một cặp nhẫn cưới cho cô dâu.

Mâm quả cưới trầu cau

Khi nói đến lễ truyền thống, không thể không nhắc đến mâm trầu cau. Đây là một phần không thể thiếu trong các lễ cưới Việt Nam, chúng mang ý nghĩa về sự gắn bó và trung thành, tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai người như trầu và cau luôn đi cùng nhau. Sự kết hợp này tạo ra một màu đỏ rực rỡ, biểu trưng cho sự sắc sảo và mối quan hệ đầy ý nghĩa của đôi vợ chồng.

Từ lâu, người ta thường nói rằng “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Theo truyền thống, trầu cau đã trở thành biểu tượng linh thiêng của tình yêu và sự kết nối bền vững qua nhiều thế hệ. Do đó, trong các lễ cưới Việt Nam, mâm quả trầu cau luôn được coi là một phần không thể thiếu trong nghi lễ cưới, bất kể ở bất kỳ vùng miền nào.

Mâm quả cưới trầu cau
Mâm quả cưới trầu cau

Theo truyền thống, người Việt thường cho rằng 1 quả cau tượng trưng cho 2 lá trầu. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người sẽ sử dụng cả buồng cau để trang trí mâm cỗ. Ví dụ, một buồng cau có 106 quả thường được hiểu là biểu tượng của “trăm năm hạnh phúc”, trong khi buồng cau có 60 quả thường được liên kết với ý nghĩa “60 năm cuộc đời”.

Ý nghĩa mâm quả cưới trái cây ngũ quả

Mâm trái cây ngũ quả thường gồm các loại trái cây tươi ngon, mọng nước như táo, lê, nho, cam, xoài,… tùy theo vùng miền cụ thể để chuẩn bị. Chúng được sử dụng để cúng dường trên bàn thờ tổ tiên, là minh chứng cho sự chân thành của tình cảm hôn nhân của đôi uyên ương.

Trái cây biểu trưng cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đất mẹ, là món quà tinh túy mà tự nhiên ban tặng. Mâm trái cây không chỉ thể hiện sự mong đợi về tình yêu mà còn tượng trưng cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và hạnh phúc. 

Ý nghĩa mâm quả cưới trái cây ngũ quả
Ý nghĩa mâm quả cưới trái cây ngũ quả

Theo truyền thống dân gian, mâm quả trái cây đại diện cho sự hòa hợp tự nhiên. Mâm này thường bày trên bàn thờ tổ tiên hoặc bàn tiếp khách. Các loại trái cây trên mâm thường tượng trưng cho ước nguyện của cặp đôi. Mâm quả trái cây miền Bắc thường bao gồm táo, lê, cam, đào và hồng.

Ở vùng Nam thường có xoài, mãng cầu, thanh long, nho và táo đỏ. Tùy thuộc vào sở thích của cô dâu và chú rể, hai gia đình có thể sắp xếp mâm ngũ quả sao cho phù hợp với nhau.

Mâm quả bánh ngọt

Bánh đậu xanh hay bánh phu thê, bánh su sê được dùng phổ biến trong mâm bánh ngọt.

Hiện nay mâm quả bánh được biến tấu khá đa dạng. Những loại bánh hay được dùng có thể kể đến như: bánh phu thê (su sê), bánh cốm, bánh đậu xanh, bánh bông lan, bánh pía, bánh kem… Trong đó:

 • Bánh phu thê: “Phu thê” trong tiếng Hán có nghĩa là “vợ chồng”, tượng trưng cho ước vọng về sự thủy chung, son sắt, bền chặt trong tình yêu. Miền nào cũng có và rất phổ biến nên hầu hết đều có trong các mâm quả. Bánh phu thê ở miền Bắc có hình tròn, có màu đỏ, vàng, gói trong giấy bóng kính, tròn trịa. Bánh phu thê ở miền Trung và miền Nam thường có màu trắng, được gói trong hộp vuông làm từ lá dừa.
 • Bánh cốm: thường có trong các mâm quả cưới miền Bắc. Bánh cốm có hình tròn tượng trưng cho sự thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc cho cặp đôi sau này.
 • Bánh kem: do sự hội nhập văn hóa phương Tây, bánh kem vừa mang tính chất trang trí. Vừa mang ý nghĩa cho sự đồng lòng, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của đôi vợ chồng trong tương lai…
Mâm quả bánh ngọt
Mâm quả bánh ngọt

Mâm quả Bánh Phu Thê

Thuật ngữ “phu thê” trong tiếng Hán có nghĩa là vợ chồng, do đó bánh phu thê mang ý nghĩa về sự trung thành, kiên định và bền vững trong tình yêu. Ngoài ra, nó cũng biểu thị sự hài hòa giữa trời đất và sự hoàn hảo khi hai vợ chồng kết hợp.

Mâm quả Bánh Cốm

Bánh cốm và bánh phu thê là hai loại bánh truyền thống quan trọng trong các buổi tiệc cưới ở miền Bắc Việt Nam. Trong đó, hình dạng tròn của bánh phu thê tượng trưng cho trời, còn hình vuông của bánh cốm tượng trưng cho đất. Hai loại bánh này thường được sử dụng cùng nhau để biểu hiện sự thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc cho đôi uyên ương trong tương lai.

Mâm quả Bánh Pía

Trong vùng miền Bắc, người ta thường sử dụng bánh phu thê trong các lễ cưới. Tuy nhiên, ở miền Nam, bánh Pía là một loại bánh không thể thiếu trong mâm quả cưới. Bánh Pía mang ý nghĩa của sự may mắn, hạnh phúc và phát tài, phát lộc, cũng như sự thuận vợ thuận chồng và thành công trong kinh doanh.

Mâm quả Bánh Kem

Trong các lễ cưới hiện đại, theo phong tục phương Tây, bánh kem thường được coi là một phần không thể thiếu trong nghi lễ. Bánh kem mang ý nghĩa gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với đôi uyên ương, mong rằng họ sẽ luôn hạnh phúc và ngọt ngào như ngày đầu tiên.

Mâm quả trà và rượu đèn cầy long phụng

Trong đám hỏi và đám cưới, trà và rượu đều rất quan trọng. Việc sử dụng hai lễ vật này để dâng lên ông bà tổ tiên là một lời mời thay cho cặp đôi. Chúng tôi hy vọng rằng ông bà tổ tiên sẽ chứng giám cho tình yêu của đôi bạn. Đồng thời, đây cũng là lời xin phép để ông bà tổ tiên chấp thuận cho dâu rể và cô dâu trở thành vợ chồng.

Mâm quả trà và rượu đèn cầy long phụng
Mâm quả trà và rượu đèn cầy long phụng

Mâm quả cưới xôi gà

Xôi gấc có màu đỏ tượng trưng cho ý nghĩa may mắn, sức khỏe và lòng trung thành. Trong các bữa tiệc cưới, xôi gấc thường được làm thành hình trái tim hoặc hình chữ “Hỷ”, hoặc được bày trên dĩa tròn kèm theo hình ảnh con gà, biểu tượng của sự sung túc và hạnh phúc.

Mâm quả cưới xôi gà
Mâm quả cưới xôi gà

Mâm quả cưới heo quay

Heo quay là một loại lễ vật thường được coi là mang tính chất “mặn”. Trong các bữa tiệc cưới, mâm quả thường được sắp xếp sao cho có sự kết hợp đủ vị mặn và ngọt. Tùy thuộc vào từng gia đình, có thể lựa chọn heo sữa quay hoặc heo quay loại lớn. Heo quay thường được sử dụng trong lễ cưới với ý nghĩa chúc phúc cho cặp đôi sớm có tin vui và tràn đầy tài lộc.

Trên đây là những ý nghĩa 6 mâm quả cưới mà chúng tôi đã chia sẻ. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích và giúp bạn chuẩn bị mâm quả cưới một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Bài viết liên quan